Thai English

...บทความต่างๆ...
ประเภท:   ค้นหาบทความ..Click ที่นี่
...สถิติและข้อมูล...
  บัญชีผู้รับซื้อแร่
โดย..สถิติ   (13ก.พ.55)
  รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่
โดย..สถิติ   (13ก.พ.55)
  ค่าภาคหลวงแร่ปีงบประมาณ 2553-2554 รายจังหวัด
โดย..สถิติ   (30ม.ค.55)
  ค่าภาคหลวงแร่ปีงบประมาณ 2553-2554 รายแร่
โดย..สถิติ   (30ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ย เพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2554
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ย เพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2549
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2551
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2550
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2552
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2553
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  Mineral Import of Thailand (Fiscal Year) 2010 - 2011
โดย..สถิติ   (19ม.ค.55)
  Mineral Consumption of Thailand (Fiscal Year) 2010-2011
โดย..สถิติ   (28ธ.ค.54)
  Mineral Export of Thailand 2010-2011 (Jan-Oct)
โดย..สถิติ   (8ธ.ค.54)
  Mineral Production of Thailand (Fiscal Year) 2010-2011
โดย..สถิติ   (8ธ.ค.54)
  Mineral Export of Thailand 2010 - 2011 (Jan-Jun)
โดย..สถิติ   (7ต.ค.54)
Goto..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่