อพร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กพร. 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กพร. เพื่อรับฟังสรุปภาพร่วมการดำเนินงานของกรมฯ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คนใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพร. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551
 
ในโอกาสนี้ นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร (ซ้าย) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ กพร. มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านอธิบดีวิฑูรย์ สิมะโชคดี ก่อนเริ่มการประชุม 
 บรรยากาศการประชุม