การประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 53
ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร (ที่ 1 จากขวา) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 53 ของกล่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (international Lead and Zinc Study Group : ILZSG) ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2551 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

การประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ประเทศ โดยเนื้อหาการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยสถานการณ์อุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีของโลกในช่วงที่ผ่านมา และแนวโน้มของปี 2552 รวมทั้งนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสี