การประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 2 (The Second ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: 2nd AMMin) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 pr 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 2 (The Second ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: 2nd AMMin) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 9 (The Ninth ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals: 9th ASOMM) การประชุมคณะทำงานด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 6 (The Sixth Working Groups Meetings) การประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน+3 ครั้งที่ 2 (The Second ASEAN+3 Consultation Meeting on Cooperation in Minerals) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
การประชุมทั้งหมดในครั้งนี้ถือได้ว่า ประสบความสำเร็จและสามารถผลักดันความร่วมมือด้านแร่ธาตุของกลุ่มอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยมีการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านต่างๆ ผ่านการอบรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ ASEAN Minerals Cooperation Scorecard 2009-2011 เพื่อดำเนินการให้การพัฒนาด้านแร่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ ASEAN Economic Community และการรับรอง Manila Declaration เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียนด้วย 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 0 2202 3869