การประชุมหารือยุทธศาสตร์ กพร.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 
 pr 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2