โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ 
 pr 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน" และมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ 
การบรรยายสรุปผลการดำเนินโตรงการ และสรุปผลการเพิ่มศักยภาพการจักการโลจิสติกส์ โดย นายมงคล พันธุมโกมล และ ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 
การเสวนา เรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จของการจัดทำโครงการ 
 บรรยากาศการสัมมนา