CSR กับแร่ใยหิน (Asbestos) 
 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแร่และอุตสาหกรรม 
 ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 ไฟล์เอกสาร>> Click ที่นี่
 ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ปี 2553 นอกจากต้องให้ความสำคัญในระดับองค์กรแล้ว เริ่มมีหลายหน่วยงานที่จะลงถึงระดับรายบุคคลให้ช่วยกันรู้จักการให้ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพื่อสร้างไทยให้เข้มแข็งมาจากสังคมเล็กๆก่อนไปจนถึงระดับองค์กรเราคนไทยจึงน่าจะช่ 
ผู้สนใจสามารถ download เนื้อหาเอกสารได้นะคะ