การใช้โดโลไมต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน 
 นางสาวมยุรี ปาลวงศ์ 
 กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ไฟล์>> Click ที่นี่

บทความวิชาการเรื่อง “การใช้โดโลไมต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน” เป็นการศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห์ความต้องการใช้โดโลไมต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันของประเทศไทย เนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบของธาตุอาหารในโดโลไมต์ คุณลักษณะทั่วไปของโดโลไมต์เพื่อการเกษตร การใช้โดโลไมต์ปรับปรุงดินก่อนปลูก ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับปาล์มน้ำมัน การใช้โดโลไมต์ในปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว การใช้โดโลไมต์ในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การใส่ปุ๋ย พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ความต้องการใช้โดโลไมต์ในสวนปาล์มน้ำมัน แหล่งผลิตโดโลไมต์ของประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ (ไฟล์>> Click ที่นี่) ด้านบนนะคะ