สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
กลุ่มกำกับและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1
 
 
เลขที่ประทานบัตรของ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด ที่จังหวัด เพชรบูรณ์ และ พิจิตร
26910/15365
26911/15366
26912/15367
25528/14714
25618/15368
32529/15809
32530/15810
32531/15811
32532/15812
26917/15804
26922/15805
26921/15806
26920/15807
26923/15808
 
ผลการตรวจวัดประจำปี
 
ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554
  ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555
   
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล....
โทร ..... 02 - 2023753
  ............02 - 2023725