โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ขอนแก่น 
 5 กรกฎาคม 2548 
บริษัท กรุงเทพโยธาอุตสาหการ จำกัด ได้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตช จำนวน 10 แปลง เนื้อที่จำนวน 100,000 ไร่ ในท้องที่ ต.บ้านทุ่ม ต.บ้านหว้า อ.เมือง และต.บ้านฝาง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
 8 กรกฎาคม 2548 
อก. ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเปิดพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ