โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.นครราชสีมา (1) 
 13 พฤษภาคม 2548 
บริษัท เหมืองไทยสินทรัพย์ จำกัด ได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจในพื้นที่ อ.คง อ.บัวใหญ่ อ.บ้านเหลื่อม อ.ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา จำนวน 28 แปลง เนื้อที่จำนวน 280,000 ไร่ 
 24 มิถุนายน 2548 
อก. ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเปิดพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ