โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.นครราชสีมา (2) 
 12 กรกฎาคม 2548 
บริษัท ธนสุนทร (1997) จำกัด ได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจในพื้นที่ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวน 3 แปลง เนื้อที่จำนวน 30,000 ไร่ 
 26 กรกฎาคม 2548 
อก. ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเปิดพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ