ข้อมูลการส่งออก 2003-2004 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติและข้อมูล 

 ไฟล์ส่งออก>> Click ที่นี่
 รายละเอียด 
เป็นข้อมูลการส่งออก เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2003 และ 2004