ค่าภาคหลวงแร่ 2003-2004 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติและข้อมูล สพส. 

 ไฟล์ค่าภาคหลวง>> Click ที่นี่
 รายละเอียด 
เป็นข้อมูลค่าภาคหลวงแร่ เปรียบเทียบระหว่างปี 2003 และ 2004 (เป็นข้อมูลเบื้องต้น)