พิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

 ไฟล์เอกสาร>> Click ที่นี่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ่วมมือปฏิบัติงานกับกรมฯ เป็นอย่างดียิ่ง การจัดมอบรางวัลนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมี นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 องค์กร ได้แก่ 
อันดับที่ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท ดีเลิศ ได้แก่
• องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
• องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี 
อันดับที่ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท ดีมาก ได้แก่
• องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย
• องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ จังหวัดนราธิวาส
• องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์
• องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี
 
อันดับที่ 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท ดี ได้แก่
• องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จังหวัดกระบี่
• องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
• องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า จังหวัดตรัง
• องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด จังหวัดตาก
• องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จังหวัดลำพูน
• องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี
• องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกา จังหวัดอุบลราชธานี
 
ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2548 ณ ห้องภาณุรังษี B, Cโรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร