การส่งออกแร่ 2005 
 กลุ่มสถิติและข้อมูล 
 กลุ่มสถิติและข้อมูล สพส. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
 ข้อมูลการส่งออกแร่ 
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2004 - 2005