พัฒนาโรงแต่งแร่ทรายแก้ว 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการแต่งแร่ โดยคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาเพิ่มมูลค่าแร่ ดำเนินการติดตามประเมินผลการส่งเสริมพัฒนาโรงแต่งแร่ทรายแก้ว ในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2548 และในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 ....