แร่เพื่อสุขภาพ 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานแลการเหมืองแร่เขต 3 (เชียงใหม่) ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศการที่จัดในครั้งนี้ใช้ชื่อเรื่องว่า “แร่เพื่อสุขภาพ” ในพื้นที่ขนาด 5 x 24 เมตร กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดประกอบด้วย ฟลิ้นสโตนมินิกอล์ฟ ทางเดินนวดฝ่าเท้าด้วยตนเอง โปสเตอร์ความรู้เรื่องแร่เพื่อสุขภาพ สาธิตการทำแฮนด์สปา นวดฝ่าเท้าด้วยหมอมืออาชีพ และการเผยแพร่และจำหน่ายหินแร่เพื่อการศึกษา 
ท่านรองอธิบดีถ่ายภาพร่วมกับผู้จัดและที่ปรึกษาโครงการ 
ท่านรองอธิบดีให้เกียรติเปิดกรีน เพื่อเริ่มกิจกรรมพัทกอล์ฟ 
บรรยายกาศด้านหน้าบริเวณที่จัดนิทรรศการ 
กิจกรรมฟลิ้นสโตนมินิกอล์ฟ 
มนุษย์ยุคหินฟลิ้นสโตน 
บอร์ดความรู้เรื่องแร่ เพื่อสุขภาพ คู่ไปกับการเดินนวดฝ่าเท้าด้วยตนเอง 
สาธิตการทำแฮร์สปา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง 
นวดฝ่าเท้าด้วยมืออาชีพ