เพิ่มมูลค่าแร่เฟลด์สปาร์ 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าแร่เฟลด์สปาร์และศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการโดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
อพร. รับมอบของที่ระลึกจาก รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรยากาศการสัมมนา