พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2548 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร และข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548