เสนอผลการศึกษาข้อมูลการลงทุนเหมืองแร่ในต่างประเทศ 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ” จัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ