การใช้แร่อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2001-2005 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล 

 ไฟล์เป็น Pdf File>> Click ที่นี่