ราคาแร่ดีบุก และ วูลแฟรม ตลาดต่างประเทศ ปี 2548 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
เป็นราคาแร่ดืบุกและวุลแฟรม ในแต่ละเดือนของปี 2548 ณ ตลาดกัวลาลัมเปอร์ ตลาดนิวยอร์ค ตลาดลอนดอน และตลาดยุโรป