ราคาแร่ตลาดลอนดอน ปี 2548 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
เป็นรายงานราคาแร่ ตลาดลอนดอน (LONDON) ในแต่ละเดือนของปี 2548 (2005)