ราคาแร่ตลาดลอนดอน ปี 2547 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
เป็นรายงานราคาแร่ตลาดลอนดอน (LONDON) ในแต่ละเดือนของ ปี 2547 (2004)