“นโยบายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สนันสนุนให้เอกชนลงทุนทำเหมืองแร่ในต่างประเทศ” 

 ไฟล์คำบรรยายพิเศษ & Powerpoint>> Click ที่นี่
The 37th Bangkok Gems & Jewelry Fair, March 1 – 5, 2006 Phoenix Rooms 3 – 4, Hall 7 Impact Exhibition & Convention Center Muang Thong Thani Oganized by the Education Development, Seminar and Technology Commiteee 
ตามที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมกับ World Gemstone Exploration & Mining Consultant Co.,Ltd. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการประชุมสัมนาในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนทำเหมืองแร่อัญมณีอย่างไรให้เป็นเศรษฐี (How to invest in Gem Mining to become a millionaire)” 
อพร. มอบหมายให้รองอธิบดี มณฑป วัลยะเพ็ชร์ เป็นผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สนันสนุนให้เอกชนลงทุนทำเหมืองแร่ในต่างประเทศ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2549 เวลา 09.45 – 10.30 น. ณ ห้อง Phoenix Room 3-4, Hall 7 Impact เมืองทองธานี 
จากซ้ายมือ
1. ท่านกงสุล สำเนียง เมืองนิล กงสุลใหญ่ประจำประเทศมาดากัสการ์
2. Mr. Pamphile Rakotoarimanana, Directeur des mines et de la géologie (อธิบดีกรมเหมืองแร่และธรณี ประเทศมาดากัสการ์)
3. รองอธิบดี มณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4. นายพรชัย ชื่นชมลดา นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
5. ผศ.ดร. ภิญโญ มีชำนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นายรวม ลิ้มสุวรรณ World Gemstone Exploration & Mining Consultant Co.,Ltd.