แผ่นพับราคาแร่ไตรมาศที่ 1 ปี 2549 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล ส.พ.ส. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
แผ่นพับสถิติของ
- ราคาแร่ดีบุกและวุลแฟรมในตลาดต่างประเทศ
- ราคาโลหะตลาดลอนดอน
- ราคาประกาศเพื่อเรียกเก็บค่าภาคหลวง
- ราคาประกาศแร่ยิปซั่ม
- กราฟแสดง ราคาโลหะดีบุก ตะกั่วและสังกะสี ในตลาดลอนดอน