ราตาประกาศแร่ เดือนมิถุนายน 2549 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล สพส 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
เป็นราคาประกาศของแร่ เดือนมิถุนายน 2549 เพื่อเก็บค่าภาคหลวง