สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลาฯ ได้จัดโครงการ "วันอาทิตย์วันครอบครัวทัวร์อุตสาหกรรม" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 สรข 1 สงขลาฯ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลาฯ ได้จัดโครงการ "วันอาทิตย์วันครอบครัวทัวร์อุตสาหกรรม" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมแรก คือการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์แร่และหินเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม 
นอกจากนั้นได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนยน 2549 โดยไปเยี่ยมชม - ศึกษาการทำเหมืองของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และไปมนัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ที่วัดธาตุน้อย ในการทัศนศึกษาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน มีทั้งครอบครัวของข้าราชการและพนักงานของสำนักงานฯ และครอบครัวของประชาชนผู้สนใจ มีการแจกของที่ระลึกและอาหาร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีได้รับความพอใจกันถ้วนหน้า 
ทัศนียภาพภายนอกบริษัทปูนซิเมนต์ไทยฯ 
ฟังการบรรยาย 
ผอ.กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก 
นมัสการพ่อท่านคล้าย ที่วัดธาตุน้อย