สรข. 2 จัดโครงการ "แร่ไทย สานสายใยครอบครัว" พาไปทัวร์โรงไฟฟ้ากระบี่ 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549 นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 พร้อมด้วยครอบครัวข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ “แร่ไทย สานสายใยครอบครัว” เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด เป็นการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ตามนโยบายวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวประกอบด้วยการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ สระมรกต และน้ำตกร้อน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“ไม้กลายเป็นหิน” ซึ่งขุดค้นพบในบ่อเหมืองถ่านหิน 
ชมบ่อเหมืองถ่านหิน พร้อมฟังคำบรรยาย 
ซากฟอสซิลหอยขนาดเล็ก ริมบ่อเหมือง 
มื้อเที่ยงแบบง่ายๆ ริมบ่อเหมือง 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผอ.สรข.2 มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทน บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 
แวะเที่ยวสระมรกต แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ จ.กระบี่  
แวะอาบน้ำที่น้ำตกร้อน ให้ร่างกายชุ่มชื่นก่อนกลับ 
ฮา ร้อนชื่นใจจริงๆ