ครบรอบ 4 ปี แห่งการสถาปนา กพร. 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์ และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาศครบรอบ 4 ปี แห่งการสถาปนา กพร. ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ