กพร. เปิด “ห้องนิทรรศการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” 
นายรัชดา สิงคาลวณิช รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ห้องแสดงนิทรรศการดังกล่าว จัดตั้งเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของ กพร.ในปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย การแสดงวัตถุดิบอุตสาหกรรมพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ การจัดให้มีมุมคลีนิคอุตสาหกรรมเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ มีการแสดงข้อมูลในการจัดหาวัตถุดิบแร่และโลหะจากต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ : INDUTRY4U ซึ่งเป็นรูปแบบของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-market place) เป็นระบบตัวกลางสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Industrial Logistics Informediaries) ในระบบ Web Base Application เพื่อรวบรวมวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภค ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพบกัน ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของ กพร.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหรือทำธุรกิจผ่านระบบได้ที่ www.industry4U.com