พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี
ประจำปี พ.ศ. 2549 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดพิธีมอบรางวัล "สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี พ.ศ. 2549" เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการชั้นดี จำนวน 26 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัล 
 สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี พ.ศ. 2549 
สถานประกอบการเหมืองแร่ จำนวน 7 ราย
1. บริษัท สินธนันต์ จำกัด (บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด รับช่วงฯ) จังหวัดตาก
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบันดาการแร่ (บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด รับช่วงฯ) จังหวัดตาก
3. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (บริษัท เหมืองแร่เชียงม่วน จำกัด รับช่วงฯ) จังหวัดพะเยา
4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร
5. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี
6. บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
สถานประกอบการโรงแต่งแร่ จำนวน 8 ราย
1. บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด จังหวัดตาก
2. บริษัท สยามซอยล์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
3. บริษัท สินหลวง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. บริษัท เซอมาส จำกัด จังหวัดตาก
5. บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดตาก
6. บริษัท แหลมทองลิกไนท์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
7. บริษัท ชินชนะอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลพบุรี
8. โรงแต่งแร่ บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด จังหวัดระยอง 
สถานประกอบการโรงโม่หิน จำนวน 9 ราย
1. โรงโม่หิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดตาก
2. โรงโม่หิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี
3. โรงโม่หิน นายเฮง ทองแท่งไทย จังหวัดขอนแก่น
4. โรงโม่หิน บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
5. โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ศรีบุรี จังหวัดขอนแก่น
6. โรงโม่หิน บริษัท ขุมเงิน ขุมทอง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
7. โรงโม่หิน บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
8. โรงโม่หิน บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. โรงโม่หิน บริษัท ตรังยูซี จำกัด จังหวัดตรัง 
สถานประกอบการโลหกรรม จำนวน 2 ราย
1. บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี
2. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จังหวัดระยอง 
 บรรยากาศภายในพิธี