สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทยปี 2001 - 2005 (จำแนกตามกลุ่มแร่) 
 สถิติ 

 ไฟล์>> Click ที่นี่