ราคาแร่ดีบุกและวุลแฟรมในตลาดต่างประเทศ ม.ค. - มิ.ย. 2549 
 สถิติ 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 ราคาแร่ดีบุกและวุลแฟรมในตลาดต่างประเทศ ม.ค. - มิ.ย. 2549