กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2549
1 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานนำข้าราชการและลูกจ้างของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2549 ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในเวลาเดียวกับพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549