การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"แนวทางการบริหารจัดการการปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1-3"
14 - 15 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการการปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1-3" เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมชาย เอกธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (เชียงใหม่) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 บรรยากาศการประชุม