การบรรยายพิเศษ "HR-Scorecard"
28 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพร. 

 ไฟล์งาน HR Scorecard ตัวชี้วัดการจัดการทุนมนุษย์ .>> Click ที่นี่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดการบรรยายพิเศษ "HR-Scorecard" ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กพร. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
ดร.สุรพงษ์ มาลี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ