การบรรยายพิเศษเรื่อง "อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน"
17 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร. 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาวัสดุเหลือให้กลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีสะอาด เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเพิ่มมูลค่า ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน" 
นายปราโมทย์ ภูพานทอง จากสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การรีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์" 
ผู้แทนจากบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การทำเหมืองจากกองขยะ" 
ผู้แทนจากบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การนำเศษแก้วกลับมาใช้ในการผลิตแก้วใหม่" 
ผู้แทนจากบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการซากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์" 
 บรรยากาศการบรรยาย 
นิทรรศการ "การจัดการซากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์" โดยบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด 
นิทรรศการ "การนำเศษแก้วกลับมาใช้ในการผลิตแก้วใหม่" โดยบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรณรงค์รีไซเคิลเศษแก้ว และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์