นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นญานและการเหมืองแร่
ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
23 มกราคม 2550 ณ บริเวณห้องโถ่ง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้สัมภาษณ์นักข่าว จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในการจัดทำสกรู๊ป "โครงการจัดการซากหลอดไฟฟลูอเรสเซนต์" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ