มูลค่าผลผลิตแร่ของประเทศไทย ในปี 2548 และปี 2549 
 สถิติ 
 กลุ่มสถิติ ศสท. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
มูลค่าผลผลิตแร่ที่สำคัญในปี 2548 และ ปี 2549 จัดแสดงในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ กราฟเปรียบเทียบของแร่ที่สำคัญและแร่ทั้งหมด
 
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ กลุ่มสถิติฯ โทร. 0-2202-3666-8 : e-mail : ststistics@dpim.go.th
(แก้ไขล่าสุด 18 เม.ย. 2550)