การฝึกอบรมหลักสูตร
"โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่"
ประจำปีงบประมาณ 2550 (จังหวัดตรัง) 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักวิชาการแร่ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" ประจำปีงบประมาณ 2550 สำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิดในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2550 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ 
นายวิเชียร ปลอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมฯ 
 บรรยากาศการฝึกอบรม