การสัมมนา
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน" 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการเหมืองแร่ (โรงโม่ บด ย่อยหิน) และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (โรงงานเซรามิก) และศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ/หรือเครื่องจักรสมัยใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานในโรงโม่ บด ย่อยหิน และโรงงานเซรามิก ทั้งในกรณีเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด หรือปรับเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการใช้แหล่งพลังงานทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงพาณิชย์หลัก เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ LPG ในปัจจุบัน จึงจัดให้มีการนำเสอนผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 
ผศ.ดร. ภิญโญ มีชำนะ หัวห้นาโครงการให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำโครงการ 
รศ.ดร. ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและปัจจัยสู่ความสำเร็จ" 
บรรยากาศการสัมมนา