โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ 
 pr 
 กพร. 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (สรข.3) จ.เชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้วัตถุระเบิดให้มีความปลอดภัย โดยมีการกำหนดมาตราการให้การทำเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด ต้องมีผู้มีความรู้ความชำนาญการใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติงานในทุกขั้นตอนของการใช้วัตถุระเบิด โดยผู้ชำนาญการดังกล่าวจะต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบจาก กพร. 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
นายสมชาย เอกธรรมสุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวรายงาน 
บรรยากาศการฝึกอบรม