FTA กับธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย : การเผชิญหน้าอย่างชาญฉลาด 
 pr 
 กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา