พิธีส่งมอบ
"สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550"
25 กันยายน 2550 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ "ส่วนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550" ให้กับนายพิชัย ธิติศักดิ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งมอบให้กับนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังการและทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ณ บริเวณสาวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลปากแรพก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
"สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550" เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายพิชัย ธิติศักดิ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กล่วรับมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงานการดำเนินงาน 
พิธีเปิด "สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550" อย่างเป็นทางการ 
 
 บรรยากาศภายในงาน 
สื่อมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสนใจขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้ประกอบการที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนโครงการสวนเฉลิมพระเกียรตฯ ได้แก่ บริษัท ศิลาสินกาญจน์ จำกัด คุณชูศรี สมสมัย บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด บริษัท สยามโดโลไมต์ จำกัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
 
พิธีกรของงาน 
แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
ทิวทัศน์ของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อันร่มรื่นน่าพักผ่อน 
กิจกรรมไต่ผาและโรยตัว ณ บริเวณผาที่ 1 สำหรับผู้รักการผจญภัย 
ลานหินนวดเท้า ณ บริเวณผาที่ 2 เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ 
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม "สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550" ณ บริเวณสาวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลปากแรพก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี