พิธีมอบรางวัล
"สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2550"
28 กันยายน 2550 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัล "สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2550" เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2550 จำนวน 16 ราย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ กพร. ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ประกอบการประเภทเหมืองแร่ และโรงโม่หินที่ได้รับรางวัล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ กพร. ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ประกอบการประเภทโรงแต่งแร่ และโลหกรรมที่ได้รับรางวัล 
ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2550 จำนวน 16 ราย
ประเภทเหมืองแร่ จำนวน 6 ราย 
บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จังหวัดเชียงราย ขึ้นรับรางวัลโดย นายจันทร์ แก้ววงศ์วาร 
บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จังหวัดระนอง ขึ้นรับรางวัลโดย นายศรัฯย์ มาตุเรศ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ขึ้นรับรางวัลโดย นายจักรพงศ์ อุทธาสิน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง (เหมืองแร่นายลำพูน กองศาสนะ) จังหวัดสตูล 
บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลพบุรี ขึ้นรับรางวัลโดย นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ 
บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นรับรางวัลโดย นางสาวอาภาภัท โฆษิตพัฒนา 
 ประเภทโรงแต่งแร่ จำนวน 8 ราย 
โรงแต่งแร่ นายชาตรี นำไพศาล (โรงแต่งแร่ที่ 1/2542) จังหวัดแพร่ ขึ้นรับรางวัลโดย นายชาตรี นำไพศาล 
บริษัท ภัทรารัตน์ เคลย์ มิเนอรัล (1992) จำกัด จังหวัดลำปาง ขึ้นรับรางวัลโดย นายนันทวิทย์ แก้วควรชุม 
บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จังหวัดระนอง ขึ้นรับรางวัลโดย นายอานนท์ งามภัทรวรกุล 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรับรางวัลโดย นายอภิชาติ ลิ่มตระกูล 
บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด โรงที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรับรางวัลโดย นางวัทนา พจนาลัย 
บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด โรงที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรับรางวัลโดย นายชูรัช พจนาลัย 
บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด โรงที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรับรางวัลโดย นางธิรนันท์ อริยสัจสี่สกุล 
บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครปฐม ขึ้นรับรางวัลโดย นายวุฒิ เครือน้ำคำ 
 ประเภทโรงโม่หิน จำนวน 1 ราย 
บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นรับรางวัลโดย นายณรงค์ จำปาศักดิ์ 
 ประเภทโลหกรรม จำนวน 1 ราย 
บริษัท ไทยนัน เฟอรัส เมทัล จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นรับรางวัลโดย นายนาวี ศุกร์จันทร์ไมตรี 
 บรรยากาศภายในงาน