การฝึกอบรมเชิงปฏฺบัติการหลักสูตร
"เทคนิคการจัดเก็บเอกสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บเอกสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของ กพร. สามารถจำแนกประเภทเอกสาร และใช้เครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยจัดการให้งานเอกสารเป็นระบบระเบียบ สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
คุณพนิตตา อริยะวิชา จากบริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
 บรรยากาศการฝึกอบรม