พิธีเปิดตัวเว็บท่าของกระทรวงอุตสาหกรรม
www.industry.go.th 
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดตัวเว็บท่า (Web Portal) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ www.indsutry.go.th เพื่อให้บริการร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ จุดเดียวในลักษณะ e-Government ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกสู่บุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก (คนที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมในพิเปิด