การแถลงข่าว
เอกคัรราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ไฟล์. . . Press release>> Click ที่นี่
(จากขวา) นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายกิตติ อิทธิวิทย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าวการหารือเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการคำขอสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำของนักลงทุนชาวออสเตรเลียในประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม